Grote Blackjack Winsten

Blackjack is een spel van paradoxen. Het basisprincipe van het spel is erg eenvoudig: probeer de dealer te verslaan door met jouw kaarten de 21 punten zo dicht mogelijk te benaderen. De praktijk is echter minder eenvoudig: een combinatie van geluk en strategie bepaalt of de speler succesvol is in het verslaan van dealer en het behalen van mooie winsten.

De speler kan door de kaarten van de andere spelers en de kaarten van de dealer in ogenschouw te nemen, inschatten welke kaarten hierna getrokken zullen worden. Hierdoor kan hij bepalen of het voor hem verstandig is om nog een kaart aan zijn stapel toe te voegen om de 21 te benaderen. Het risico bij het nemen van nog een kaart is namelijk dat men de 21 op een gegeven moment overschrijdt. In dat geval heeft de speler per definitie verloren.

Grote Blackjack winsten

De benodigde combinatie van strategie en geluk bij casinospelen in het algemeen en met name bij Blackjack, heeft ervoor gezorgd dat de spelers die erg succesvol zijn gebleken door een zeker mysterie omhuld worden. Door sommige spelers zijn bij het spelen van Blackjack zulke uitzonderlijke winsten geboekt, dat deze spelers als legenden de geschiedenis zijn ingegaan. Hieronder worden de verhalen van enkele van deze spelers verteld.

Kerry Packer

Het verhaal van Kerry Packer is vrij bekend onder casinoliefhebbers, niet alleen vanwege de enorme winsten die hij met zijn Blackjackspel heeft behaald, maar ook vanwege zijn vrijgevigheid.
Packer speelde regelmatig bij casino’s in gokhaven Las Vegas. Packer was een echte High Roller en speelde Blackjack met meerdere handen (tot acht) tegelijk, waarbij hij per hand tot 250 000 dollar inzette. Gedurende een bijzondere avond, is het Packer geluk om binnen 40 minuten tijd 20 miljoen dollar winst te behalen met zijn spel. Dit geld heeft hij uit laten betalen, waarna hij een royale fooi van 1 miljoen dollar achterliet voor de dealers.

Ken Uston

Ken Uston is een bekende Blackjack legende. Hij probeerde zijn spel zoveel mogelijk op strategie te baseren en zo min mogelijk af te laten hangen van geluk. Door middel van een boek genaamd ‘Beat the dealer’ heeft hij een spelstrategie ontwikkeld gebaseerd op de wiskundige aspecten van het Blackjack spel. Ken Uston wordt ook wel de uitvinder van het kaartentellen genoemd. Hij speelde samen met een team van andere spelers om zo aanzienlijke winsten te boeken. Binnen enkele jaren tijd is het Uston en zijn team gelukt om meer dan 4,5 miljoen dollar winst te behalen door kaarten te tellen. Deze winst hebben zij behaald bij verschillende casino’s in de Verenigde staten.
Zijn techniek om in teamverband kaarten te tellen, had hij zo geperfectioneerd, dat Uston op een bepaald moment uit casino’s is verbannen. Hij behaalde te stelselmatig te grote winsten. Deze ban probeerde hij te omzeilen door in verschillende vermommingen alsnog te proberen de casino’s binnen te komen. Zo heeft hij onder verschillende identiteiten verder kunnen spelen.

Don Johnson

Don Johnson werkte ook met een strategie om het Blackjack spel voor hem zo winstgevend mogelijk te maken. Deze strategie had echter niets te maken met het kaartentellen, een methode die alleen voor groepen intelligente spelers weggelegd lijkt te zijn.
Johnson zorgde ervoor dat hij de best mogelijke spelvoorwaarden voor zichzelf onderhandelde. Deze regels gebruikte hij om het spel voor zichzelf zo voordelig te maken als maar mogelijk was, waardoor hij een reële kans had op goede winsten.
Deze winsten heeft hij dan ook meerdere keren bij verschillende casino’s kunnen verwezenlijken. Johnson begon met spelen bij casino’s die de kleinste house edge hadden tezamen met gunstige regels voor spelers. Ook is het Johnson gelukt om als high roller maar liefst 20% cash-back op zijn verliezen te bedingen, 10% meer dan hetgeen gebruikelijk is.
Op deze manier is het hem gelukt om een enorm bedrag van 15 miljoen euro in 6 maanden bij elkaar te krijgen, voordat hij verbannen werd uit de meeste casino’s in Las Vegas en Atlantic City.

Hoe zelf grote winsten boeken bij Blackjack?

Hoewel ook Blackjack een gokspel blijft waarbij winsten niet gegarandeerd zijn, is het wel mogelijk om het spel volgens bepaalde regels te spelen. Een Blackjack speler kan de volgende aandachtspunten in aanmerking nemen om ervoor te zorgen dat zijn kans op (structurele) winst zo groot mogelijk is.

1. Werk met de basis spelstrategieën van Blackjack

Blackjack is een spel dat iedere ronde nieuwe variabelen en daarmee nieuwe mogelijkheden oplevert.
Afhankelijk van de kaarten die in het spel zijn, zowel in de hand van de speler(s) als in de hand van de dealer, doet de speler er verstandig aan om een bepaalde keuze te maken. Hij kan ervoor kiezen een kaart bij te nemen of niet (hit of stand), verdubbelen (double), splitsen (split) en in sommige casino’s is het voor de speler mogelijk om zijn hand op te geven (surrender).

Splitsen houdt in dat de speler nadat hij de eerste twee kaarten heeft gekregen, de kaarten uitsplitst over twee handen. Hij speelt dan meteen vanaf de eerste ronde verder met twee handen. Splitsen is een keuze die de speler maakt indien de twee betreffende kaarten samen een hand opleveren die een lage winkans heeft, terwijl de kaarten separaat potentieel twee goede handen op kunnen leveren.

Hoewel het niet vaak voorkomt, is het in sommige casino’s nog mogelijk om je hand eerder in het spel ‘op te geven’ als je beseft dat deze hand de dealer niet zal verslaan (surrender). Het voordeel hiervan is dat je maar de helft van je inzet kwijt bent aan de dealer, in plaats van de hele inzet indien de dealer een betere hand heeft.

De beslissing van de speler hangt af van de kaarten die hij heeft, die de andere spelers hebben en de kaarten die de dealer laat zien. Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld over welke beslissing de speler het best kan nemen, bij iedere kaart die de dealer laat zien. Al deze theorieën vallen onder de noemer ‘basic strategy’. UIteraard zijn deze theorieën gebaseerd op kans en waarschijnlijkheid. Ze geven dus geen 100% garantie op winst, zoals bij ieder gokspel een gegeven is.

Op verschillende websites zijn handige tabellen te vinden waarbij de hand van de dealer en de hand van de speler gecombineerd worden tot een bepaalde aan te raden zet voor de speler.
Het kost wellicht wat tijd, maar de speler doet er goed aan deze combinaties uit zijn hoofd te leren, zodat hij bij iedere kaart van de dealer weet wat voor hem de meest verstandige stap is om te nemen.

Een voorbeeld van basic strategy is de keuze om splitsen op het moment dat de speler twee keer een acht krijgt.
Deze twee kaarten vormen samen 16. Dit is een zeer ongunstig getal voor Blackjack: het totaal van 16 is naar alle waarschijnlijkheid niet hoog genoeg om de dealer te verslaan, maar tegelijkertijd is er de aanzienlijke kans dat de 21 wordt overschreden als de speler nog een kaart bij vraagt. In beide scenario’s loopt de speler dus een aanzienlijk risico om te verliezen.
Door de twee achten te splitsen verkrijgt de speler nu twee handen met een acht. Hier kan hij nog meer kaarten bij vragen, waardoor de kans veel reëler is dat de speler nu minstens 1 goede hand verkrijgt.

2. Kies de juiste blackjacktafel

De beste keuze is om een Blackjacktafel uit te zoeken met geen of zeer weinig andere spelers. Dit zorgt ervoor dat je met bepaalde variabelen geen rekening meer hoeft te houden. Kies een tafel met een minimuminzet die bij jouw budget past en die er dus niet voor zorgt dat je budget te snel verdwijnt. Het is aan te raden om met een bedrag te spelen dat minimaal 50x de minimuminzet van de tafel van jouw keuze omvat.


3. Ken je grenzen: drink geen alcohol en stop op tijd

Het casino biedt met alle plezier gratis drankjes aan voor spelers die een avond spelen aan de Blackjacktafel. Dit lijkt een vriendelijk gebaar, maar wordt door het casino vooral gedaan om jouw spel op een negatieve wijze te beïnvloeden. Spelers die alcohol hebben gedronken, maken in toenemende mate slechte en roekeloze beslissingen die er al snel toe leiden dat de speler zijn volledige saldo verspeelt. Om je gedachten bij het spel en de opbouw van het kaartendeck te houden, is het dus verstandiger om het bij een kop koffie te houden.

In het verlengde hiervan is het voor spelers belangrijk om op tijd te stoppen op het moment dat men het voor elkaar heeft gekregen om mooie winsten binnen te halen.
Veel spelers krijgen juist na het winnen de smaak te pakken, blijven te lang doorspelen en verliezen hierbij de basis spelstrategieën uit het oog. Men denkt al snel dat er sprake is van een lucky streak, die zoveel mogelijk benut moet worden om zoveel mogelijk winst te boeken.
Casino’s hopen erop dat de speler zichzelf verliest in zijn eigen geluk en vervolgens roekeloos alsnog zijn winsten vergokt. Belangrijk is dus om een doel te stellen voor wat betreft de te behalen winst en je hieraan te houden.